Wie zijn wij?

Wij zijn de Interkerkelijke Commissie (IC) voor het Dovenpastoraat van de provincie Utrecht en hebben als doel de kerken te ondersteunen in de zorg voor hun dove en slechthorende leden.

Het belang van de IC

De aandacht voor doven binnen de kerk is primair een verantwoordelijkheid van de kerk zelf. Doofheid brengt echter met zich mee dat dove mensen voor de communicatie niet de gesproken taal maar de “Nederlandse gebarentaal” (NGT) of  “Nederlands ondersteunend met gebaren” (NMG) gebruiken. Maar weinig horende mensen kennen deze talen. Met gevolg dat een reguliere kerkdienst en het doorsnee kerkenwerk dan ook nauwelijks toegankelijk zijn voor dove mensen.

Daarom is zo’n 40 jaar geleden door een aantal kerken – nu bestaande uit de PKN, CGK, NGK en GKV – afgesproken dat zij samen via een Interkerkelijke Commissie (IC) op plaatselijk en regionaal niveau aandacht zullen besteden aan haar dove leden.

De doelgroep van de IC

Tot de doelgroep van de IC behoren alle dove en slechthorende mensen, die vanwege hun auditieve beperking, de reguliere kerkdiensten en doorsnee kerkelijke activiteiten niet (meer) kunnen volgen.

IC Utrecht richt zich hierbij met name op allen die in de provincie Utrecht, met uitzondering van de gemeente Renswoude, Veenendaal en Rhenen, wonen. Deze genoemde     gemeenten vallen onder IC Ede-Arnhem. Uiteraard blijft iedereen natuurlijk vrij om te kiezen naar welke IC hij of zij wil gaan.

Daarnaast hebben plaatselijke kerken van andere kerkverbanden ook dove leden. Deze kerken zoeken soms ook aansluiting bij het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Zij zijn uiteraard ook van harte welkom bij onze activiteiten.

Presentatie

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u nog meer over ons weten? U bent altijd van harte welkom bij onze activiteiten.

Ook is er een presentatie beschikbaar waarin we een en ander vertellen over het werk van de IC.
U kunt ons gerust benaderen voor uw vergadering of (kerkelijke) bijeenkomst. Klik hier.

Klik hier voor de IC Folder.