Afbeelding1

Een van de twee projecten die we als IC Utrecht  financieel steunen is de Dovenschool in Madurai.
Dat doen we via de stichting Dovenschool Madurai, waarvan we regelmatig berichten krijgen hoe het geld is besteed.

Madurai is een grote stad van 1.000.000 inwoners en ligt in het zuiden van India. Midden in het centrum ligt het kantoor van de YMCA, een christelijke organisatie die zich inzet voor kansarme kinderen die doof of meervoudig gehandicapt zijn. Vaak worden deze kinderen weggestopt of verstoten uit hun familie uit schaamte voor hun handicap.

De YMCA spoort deze kinderen op en probeert de familie ervan te overtuigen dat ook deze kinderen aangepast onderwijs verdienen. Iedereen is welkom bij de YMCA ongeacht welk geloof ze aanhangen. Van de ouders wordt gevraagd om een dagdeel mee te helpen op school. Zo leren de ouders om te gaan met hun meervoudig gehandicapt kind en leren ze gebarentaal om met hun dove kind te communiceren.

De stichting Dovenschool Madurai richt zich binnen de hulp aan de YMCA op verschillende doelen zoals:

  • Aanleg van een drinkwatervoorziening
  • Hoortoestellen voor dove kinderen
  • Renovatie van de klaslokalen of toiletgebouwen
  • Basisbehoefte van rijst en groenteInmiddels is er een waterzuiveringapparaat aangeschaft, een toiletgebouw voor de jongens gerealiseerd  (voor de meisjes was die er al) en zijn de klassen geschilderd in diverse kleuren.
    Ook de keuken, waar iedere dag voor alle kinderen wordt gekookt, is geverfd en betegeld.

Ga voor meer informatie naar: www.dovenschoolmadurai.nl