Het corona-virus heeft grote invloed op ons dagelijkse leven en ook op het kerkelijke leven. Wij leven mee met allen die daar -op welke manier dan ook- last van hebben. We wensen allen die verzorgende beroepen hebben of in één van de vitale sectoren werken, zeer veel sterkte bij hun verantwoordelijke werk.

Het bestuur van de Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat Utrecht heeft voor de komende periode (in ieder geval tot en met 8 april 2020) het volgende besloten:

  • De kerkdiensten van 29 maart in de Ontmoetingskerk in IJsselstein en van   5 april in de Kapel in Weddesteyn gaan niet door.
  • We adviseren u om een videodienst in gebarentaal te volgen op www.doofenkerk.nl (homepagina: bekijk kerkdiensten op video) of via de website www.opwegmetdeander.nl
  • De Bijbelkringavonden gaan tot nader order niet door.
  • Alleen crisis-pastoraat kan plaatsvinden, waarbij de adviezen van het RIVM in acht worden genomen.

Het bestuur beseft dat dit niet fijn is. Maar deze besluiten zijn nodig om het virus te vertragen en kwetsbare mensen te beschermen.
Mochten er deelnemers zijn die hierdoor in een isolement raken, dan kunnen zij bij het IC-bestuur of bij de plaatselijke Kerk aangeven dat zij het fijn vinden hulp te krijgen of contact te onderhouden. (Dit uiteraard binnen de adviezen van het RIVM).

Moge de Heere God ons nabij zijn in deze moeilijke tijd.

We wensen u allen gezegende Paasdagen toe en hopen elkaar zo mogelijk in de dienst van 19 april weer te ontmoeten.

IC bestuur