Datum Voorganger Tolk/schrijftolk   Bijz Aanvang Locatie Adres
2 januari
«Gaat niet door»
Carola Veldhuizen Schrijftolk D     12.00 uur Kapel Weddesteyn Hofplein 37, Woerden
23 januari Predikant GKV Tolk NGT? C    9.30 uur Het Kruispunt Spoor 51, Houten
6 februari Hendrik Stevens Schrijftolk D   12.00 uur Kapel Weddesteyn Hofplein 37, Woerden
6 maart Harry van der Veen Schrijftolk
Tolk NGT
D   12.00 uur Kapel Weddesteyn Hofplein 37, Woerden
3 april Henny Hordijk Schrijftolk
Tolk NGT
D   12.00 uur Kapel Weddesteyn Hofplein 37, Woerden
1 mei Hendrik Stevens Schrijftolk D     12.00 uur Kapel Weddesteyn Hofplein 37, Woerden
5 juni Carola Veldhuizen
Hendrik Stevens
Schrijftolk D     12.00 uur Kapel Weddesteyn Hofplein 37, Woerden
19 juni Carola Veldhuizen Schrijftolk C   10.00 uur De Rank Verlengde Hoogstraat 26, Montfoort
3 juli Ds. Joost Schelling Schrijftolk
Tolk NGT
D    HA 12.00 uur Kapel Weddesteyn Hofplein 37, Woerden
7 augustus Geen Dienst            
4 september Hendrik Stevens Schrijftolk D     12.00 uur Kapel Weddesteyn Hofplein 37, Woerden
2 oktober Henny Hordijk Schrijftolk
Tolk NGT
D     12.00 uur Kapel Weddesteyn Hofplein 37, Woerden
16 oktoberHendrik StevensSchrijftolk
Tolk NGT
C10.00 uurDe KoningshofDe Blekerij 33,
Leusden
6 november Hendrik Stevens Schrijftolk D     12.00 uur Kapel Weddesteyn Hofplein 37, Woerden
4 december Ds. Erick Versloot Schrijftolk
Tolk NGT
D     12.00 uur Kapel Weddesteyn Hofplein 37, Woerden


Een keer per maand wordt een dovendienst gehouden in Woerden.

De dienst wordt ondersteund door gebaren – hetzij door de voorganger of door een tolk – en een beamerpresentatie.
Ons verlangen is om het aanbod aan kerkdiensten in de toekomst, verdeeld over de provincie, nog verder uit te breiden.

De vaste maandelijkse dienst is op:

 • 1e zondag van de maand, dovendienst in Woerden.
  Na afloop van de dienst is er ruimschoots de gelegenheid om  met elkaar koffie te drinken.
  De dienst begint om 12.00 uur.

  Het adres is:
  Kapel Weddesteyn (naast Careyn Weddesteyn)
  Hofplein 37
  3445 AS  Woerden
 • Met enige regelmaat worden er gecombineerde diensten gehouden in de provincie Utrecht.
  In deze diensten vormen dove en horende mensen samen de gemeente.
  Deze diensten worden georganiseerd door een plaatselijke kerk in overleg met een IC.
  Voor nadere informatie kunt u terecht bij de agenda op onze website.

Uitzenden van kerkdiensten speciaal voor doven en slechthorenden

Met enige regelmaat wordt er een kerkdienst in gebarentaal opgenomen. De uitzending wordt ook ondertiteld en is te bekijken via www.opwegmetdeander.nlwww.doofenkerk.nl en www.beleefmee.nl.

Door deze werkwijze kunnen dove en slechthorende mensen de kerkdienst volgen, ook op een later tijdstip.