Kapel Weddesteyn

De huidige kapel is in 1959 in gebruik genomen. De naam Weddesteyn komt van het bastion,  een verdedigingstoren in de oude stadswal van Woerden ter hoogte van de huidige Hugo Janszstraat, Kruittorenweg en Gedempte Binnengracht.

Iedere zondag vinden er om 10.30 uur Katholieke vieringen plaats en om 14.00 uur zijn er  Protestantse vieringen. Het Dovenpastoraat maakt iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur gebruik van de kapel. Tijdens deze diensten wordt er gebruik gemaakt van een beamer zodat de liturgie op een groot scherm te volgen is.

IMG_3869

De veranderingen in kerk en samenleving hebben ertoe geleid dat een kerkgebouw/kapel niet kan bestaan van alleen religieuze momenten. Er is ook ruimte voor huwelijksdiensten, jubilea, lezingen, muziekuitvoeringen en ruimte om afscheid te nemen van dierbaren. Het blijft in elk geval een plek van ontmoeting.

Ga voor meer informatie over De Kapel naar www.kapelweddesteyn.nl.