Ons bestuur

Petra BeukersVoorzitter
VacantSecretaris
Stans SchumacherPenningmeester
VacantPastoraal medewerker
Hendrik StevensPastor en adviseur

Contact formulier
Volgt nog

Bankrekening van IC Utrecht
NL04 INGB 0003 7387 16 t.n.v. IC Utrecht

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Op de pagina “AVG” staan een tweetal documenten met alle antwoorden over de gehouden informatie, richtlijnen en beleid bij het IC Utrecht dovenpastoraat.
Deze pagina kunt u bezoeken door hier te klikken, ook staan hier de contact mogelijkheden over de AVG in beschreven.