Ons bestuur

Petra BeukersVoorzitter
Ada BeukersSecretaris
Stans SchumacherPenningmeester
Ankie van den HeuvelLid en ouderling
Maartje van DijkPastoraal medewerker
Edith SwartLid
Ds. F.C. van DijkePastor en adviseur

Contact formulier

Volgt nog

Bankrekening van IC Utrecht
NL04 INGB 0003 7387 16 t.n.v. IC Utrecht

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Op de pagina “AVG” staan een tweetal documenten met alle antwoorden over de gehouden informatie, richtlijnen en beleid bij het IC Utrecht dovenpastoraat.
Deze pagina kunt u bezoeken door hier te klikken, ook staan hier de contact mogelijkheden over de AVG in beschreven.