Welkom op de website van IC Utrecht, de Interkerkelijke Commissie voor het Dovenpastoraat van de provincie Utrecht

IC Utrecht verzorgt namens een viertal kerken, de PKN, NGK, CGK en GKV, kerkdiensten en pastoraat voor dove en slechthorende mensen. 
Op deze pagina staan de actuele onderwerpen en data van kerkdiensten en bijeenkomsten. 

Hierboven in het menu kunt u andere onderwerpen van en over IC Utrecht vinden.

Van harte welkom! 
Je bent van harte welkom om een kerkdienst voor doven en slechthorenden bij te wonen. In deze dienst wordt er gecommuniceerd met gebarentaal (NGT) en Nederlands ondersteunend met gebaren (NmG). Bent u de gebarentaal niet machtig dan kunt u de tekst ook meelezen op een tablet. Daarnaast wordt er langzaam gesproken en wordt de dienst ondersteund met een beamerpresentatie. Na afloop is er ruimschoots de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Kerkdiensten overzicht 2019
Klik hieronder op “Bekijk data” om het overzicht van de kerkdiensten in 2019 te bekijken.
Bekijk data

Kerkdiensten overzicht 2020
Klik hieronder op “Bekijk data” om het overzicht van de kerkdiensten in 2020 te bekijken.
Bekijk data

Nieuw: AVG Wetgeving en het IC Utrecht
Klik hieronder op “Bekijk data” voor verdere uitleg over de aanwezige informatie, richtlijnen en beleid van het IC Utrecht Dovenpastoraat m.b.t. privacy.

Bekijk data / PDF Document m.b.t. aanwezige informatie & AVG
Bekijk data / PDF Document m.b.t. privacy verklaring & AVG