MEDEDELING IC UTRECHT IVM CORONA-VIRUS

Het corona-virus heeft grote invloed op het dagelijks leven en daarnaast ook op het kerkelijk leven. De periode waarin het niet toegestaan is om kerkdiensten te houden is inmiddels al verlengd tot de meivakantie. De kans dat deze daarna opnieuw zal worden verlengd is zeker niet uitgesloten.
Daarom wil het bestuur van de Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat Utrecht u het volgende melden:

• De kerkdiensten van april, mei, juni en juli 2020 komen te vervallen.

• U kunt hiervoor in de plaats mogelijk een videodienst in gebarentaal kijken op www.doofenkerk.nl (homepagina: bekijk kerkdiensten op video) of via de website www.opwegmetdeander.nl

• De Bijbelkringavonden gaan tot nadere berichtgeving niet door. Hopelijk is het in het nieuwe seizoen, waarvan de start in september zal zijn, weer mogelijk om bij elkaar te komen.

• De dovenpredikanten plaatsen ter bemoediging, troost en verbinding in deze tijd van op afstand leven, met enige regelmaat 5M-diensten op de website van het IDP www.doofenkerk.nl. De diensten bestaan uit een Bijbellezing, een enkel woord, een gebed en een zegen.

• Alleen crisis-pastoraat kan plaatsvinden, waarbij de adviezen van het RIVM in acht worden genomen.
Het bestuur beseft dat deze maatregelen niet fijn zijn, maar dit is nodig om het virus te vertragen en kwetsbare mensen te beschermen.
Mochten er deelnemers zijn die hierdoor in een isolement raken, dan kunnen zij bij het IC-bestuur of bij de plaatselijke Kerk aangeven dat zij het fijn vinden hulp te krijgen of contact te onderhouden. (Dit uiteraard binnen de adviezen van het RIVM).

Moge de Heere God ons nabij zijn in deze moeilijke tijd.

Met vriendelijke groet,
Namens het IC bestuur

Petra Beukers
Ada Beuker

Welkom op de website van IC Utrecht, de Interkerkelijke Commissie voor het Dovenpastoraat van de provincie Utrecht

IC Utrecht verzorgt namens een viertal kerken, de PKN, NGK, CGK en GKV, kerkdiensten en pastoraat voor dove en slechthorende mensen. 
Op deze pagina staan de actuele onderwerpen en data van kerkdiensten en bijeenkomsten. 

Hierboven in het menu kunt u andere onderwerpen van en over IC Utrecht vinden.

Van harte welkom! 
Je bent van harte welkom om een kerkdienst voor doven en slechthorenden bij te wonen. In deze dienst wordt er gecommuniceerd met gebarentaal (NGT) en Nederlands ondersteunend met gebaren (NmG). Bent u de gebarentaal niet machtig dan kunt u de tekst ook meelezen op een tablet. Daarnaast wordt er langzaam gesproken en wordt de dienst ondersteund met een beamerpresentatie. Na afloop is er ruimschoots de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Kerkdiensten overzicht 2019
Klik hieronder op “Bekijk data” om het overzicht van de kerkdiensten in 2019 te bekijken.
Bekijk data

Kerkdiensten overzicht 2020
Klik hieronder op “Bekijk data” om het overzicht van de kerkdiensten in 2020 te bekijken.
Bekijk data

Nieuw: AVG Wetgeving en het IC Utrecht
Klik hieronder op “Bekijk data” voor verdere uitleg over de aanwezige informatie, richtlijnen en beleid van het IC Utrecht Dovenpastoraat m.b.t. privacy.

Bekijk data / PDF Document m.b.t. aanwezige informatie & AVG
Bekijk data / PDF Document m.b.t. privacy verklaring & AVG