Welkom op de website van IC Utrecht, de Interkerkelijke Commissie voor het Dovenpastoraat van de provincie Utrecht

IC Utrecht verzorgt namens een viertal kerken, de PKN, NGK, CGK en GKV, kerkdiensten en pastoraat voor dove en slechthorende mensen. 
Op deze pagina staan de actuele onderwerpen en data van kerkdiensten en bijeenkomsten. 

Hierboven in het menu kunt u andere onderwerpen van en over IC Utrecht vinden.

Van harte welkom! 
Je bent van harte welkom om een kerkdienst voor doven en slechthorenden bij te wonen. In deze dienst wordt er gecommuniceerd met gebarentaal (NGT) en Nederlands ondersteunend met gebaren (NmG). Bent u de gebarentaal niet machtig dan kunt u de tekst ook meelezen op een tablet. Daarnaast wordt er langzaam gesproken en wordt de dienst ondersteund met een beamerpresentatie. Na afloop is er ruimschoots de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Kerkdienstenoverzicht 2021
Hieronder kunt u de kerkdiensten van 2021 vinden.
LET OP: De kerkdienst van 2 mei 2021 gaat niet door.

Datum Voorganger Tolk  schrijftolk   Bijz Aanvang Locatie Adres
2 mei 2021 Ds. F. van Dijke Schrijftolk D     11.30 uur Kapel Weddesteyn Utrechtsestraatweg 50 Woerden
 6 juni 2021 Ds. J.  Schelling Schrijftolk,┬átolk D     11.30 uur Kapel Weddesteyn Utrechtsestraatweg 50 Woerden
4 juli 2021 Mw. H. Hordijk Schrijftolk, tolk D     11.30 uur Kapel Weddesteyn Utrechtsestraatweg 50 Woerden
1 aug. 2021 Geen Dienst            
5 sept. 2021 Dhr. H. v.d. Veen Schrijftolk, tolk D     11.30 uur Kapel Weddesteyn Utrechtsestraatweg 50 Woerden
3 okt. 2021 Mevr.  C.  Veldhuizen Schrijftolk D     11.30 uur Kapel Weddesteyn Utrechtsestraatweg 50 Woerden
7 nov. 2021 Ds. A. Poortman Schrijftolk D   HA 11.30 uur Kapel Weddesteyn Utrechtsestraatweg 50 Woerden
5 dec. 2021 Mevr. H. Hordijk Schrijftolk, tolk D     11.30 uur Kapel Weddesteyn Utrechtsestraatweg 50 Woerden

Bijbelkring Saamhorig
Kom gerust eens vrijblijvend langs bij onze Bijbelkring Saamhorig!
Zolang de corona er is begint de avond om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Natuurlijk doen we alles met de gepaste afstand, maar het is net zo fijn. Als de beperkingen vanwege corona er niet meer zijn, beginnen we om 18.00 uur, met inloop vanaf 17.45 uur. 

De avonden die voor 2021 gepland staan zijn: 
– 21 april 2021
– 19 mei 2021

Graag even bij mij melden als je wilt komen, dan zetten we een stoel, en straks een bord en bestek voor je klaar.  
Aanmelden: 06-27143374 per whats-app of sms. 

Nieuw: AVG Wetgeving en het IC Utrecht
Klik hieronder op “Bekijk data” voor verdere uitleg over de aanwezige informatie, richtlijnen en beleid van het IC Utrecht Dovenpastoraat m.b.t. privacy.

Bekijk data / PDF Document m.b.t. aanwezige informatie & AVG
Bekijk data / PDF Document m.b.t. privacy verklaring & AVG