MEDEDELING IC UTRECHT IN VERBAND MET CORONA-VIRUS

LET OPLET OP – LET OP – LET OP
De kerkdiensten in februari en maart 2021 gaan door omstandigheden niet door.
Voor Bijbelkringen: Houd de mededelingen van IC Utrecht in de gaten.

Met vriendelijke groet,
Namens het IC bestuur

Petra Beukers
Ada Beuker

Welkom op de website van IC Utrecht, de Interkerkelijke Commissie voor het Dovenpastoraat van de provincie Utrecht

IC Utrecht verzorgt namens een viertal kerken, de PKN, NGK, CGK en GKV, kerkdiensten en pastoraat voor dove en slechthorende mensen. 
Op deze pagina staan de actuele onderwerpen en data van kerkdiensten en bijeenkomsten. 

Hierboven in het menu kunt u andere onderwerpen van en over IC Utrecht vinden.

Van harte welkom! 
Je bent van harte welkom om een kerkdienst voor doven en slechthorenden bij te wonen. In deze dienst wordt er gecommuniceerd met gebarentaal (NGT) en Nederlands ondersteunend met gebaren (NmG). Bent u de gebarentaal niet machtig dan kunt u de tekst ook meelezen op een tablet. Daarnaast wordt er langzaam gesproken en wordt de dienst ondersteund met een beamerpresentatie. Na afloop is er ruimschoots de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Kerkdienstenoverzicht 2021
Kerkdiensten 2021 zijn door omstandigheden nog niet bekend. Houd de mededelingen van IC Utrecht hierover in de gaten.

Bijbelkringoverzicht “Saamhorig” 2021
Bijbelkringdata zijn door omstandigheden nog niet bekend. Houd de mededelingen van IC Utrecht in de gaten.

Nieuw: AVG Wetgeving en het IC Utrecht
Klik hieronder op “Bekijk data” voor verdere uitleg over de aanwezige informatie, richtlijnen en beleid van het IC Utrecht Dovenpastoraat m.b.t. privacy.

Bekijk data / PDF Document m.b.t. aanwezige informatie & AVG
Bekijk data / PDF Document m.b.t. privacy verklaring & AVG