MEDEDELING IC UTRECHT IN VERBAND MET CORONA-VIRUS

LET OPLET OP – LET OP – LET OP
De kerkdienst op 6 december gaat door omstandigheden niet door.

Met vriendelijke groet,
IC Utrecht

• Met ingang van oktober mogen we weer van de Kapel gebruik maken. Op 4 oktober is om 11:30 uur een kerkdienst in Woerden. Zie paragraaf “Kerkdiensten overzicht 2020“.

• De Bijbelkringavonden is in september weer begonnen. Houd de mededelingen van IC Utrecht in de gaten voor het vervolg van de Bijbelkringavonden.

Met vriendelijke groet,
Namens het IC bestuur

Petra Beukers
Ada Beuker

Welkom op de website van IC Utrecht, de Interkerkelijke Commissie voor het Dovenpastoraat van de provincie Utrecht

IC Utrecht verzorgt namens een viertal kerken, de PKN, NGK, CGK en GKV, kerkdiensten en pastoraat voor dove en slechthorende mensen. 
Op deze pagina staan de actuele onderwerpen en data van kerkdiensten en bijeenkomsten. 

Hierboven in het menu kunt u andere onderwerpen van en over IC Utrecht vinden.

Van harte welkom! 
Je bent van harte welkom om een kerkdienst voor doven en slechthorenden bij te wonen. In deze dienst wordt er gecommuniceerd met gebarentaal (NGT) en Nederlands ondersteunend met gebaren (NmG). Bent u de gebarentaal niet machtig dan kunt u de tekst ook meelezen op een tablet. Daarnaast wordt er langzaam gesproken en wordt de dienst ondersteund met een beamerpresentatie. Na afloop is er ruimschoots de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Overzicht restant kerkdiensten 2020

Datum Voorganger Soort dienst Tijd Locatie Adres
4 okt Ds. Joost Schelling D + T 11.30 uur Kapel Weddesteyn Utrechtsestraatweg 50, Woerden
1 nov

15 nov
Dhr. Harry van der Veen

Ds. Frans van Dijke
D + T

C
11.30 uur

10.00 uur
Kapel Weddesteyn

Oude Dorpskerk
Utrechtsestraatweg 50, Woerden

Kerkpad 2, Bunnik
6 dec Mevr. Carola Veldhuizen                D 11.30 uur Kapel Weddesteyn Utrechtsestraatweg 50, Woerden

D = Dovendienst
C = Gecombineerde dienst
D + T = Dovendienst met tolk

Kerkdienstenoverzicht 2021
Volgt.

Bijbelkringoverzicht “Saamhorig” 2021
Volgt.

Nieuw: AVG Wetgeving en het IC Utrecht
Klik hieronder op “Bekijk data” voor verdere uitleg over de aanwezige informatie, richtlijnen en beleid van het IC Utrecht Dovenpastoraat m.b.t. privacy.

Bekijk data / PDF Document m.b.t. aanwezige informatie & AVG
Bekijk data / PDF Document m.b.t. privacy verklaring & AVG